2. pilier: Výhody a nevýhody dôchodkového sporenia druhého piliera

ruky starsieho cloveka

Zdroj: Unsplash.com

Príspevkovo definované poistenie, nazývané aj 2. pilier, je súčasťou trojpilierového dôchodkového systému, ktorý funguje na Slovensku. Ide o poistenie financované prostredníctvom kapitalizácie a spravujú ho dôchodcovské správcovské spoločnosti. Aké výhody a nevýhody so sebou druhý pilier prináša a akým iným spôsobom sa finančne pripraviť na dôchodkový vek?

Čo je 2. pilier?

Starobné dôchodkové sporenie, nazývajúce sa aj druhý pilier, funguje na Slovensku od roku 2004. Do tohto obdobia fungovala naša krajina na jednopilierovom systéme so stanovenými dávkami PAYG , čiže pay as you go. Išlo o systém priebežného financovania s medzigeneračným prerozdelením.

Tento systém však nebol dlhodobo vyhovujúci, preto krajina prešla rozsiahlou dôchodkovou reformou. Jej výsledkom bolo pridanie ďalších dvoch pilierov – druhého a tretieho.

Druhý pilier je príspevkovo definovaný, čo znamená, že budúca výška dôchodku sa odvíja od výšky príspevkov a ich zhodnotenia. Vaše jednotlivé príspevky, ktoré v rámci druhého piliera odvádzate, sa investujú do rôznych finančných inštrumentov. Preto by mali mať v budúcnosti vyššiu hodnotu.

Jednotlivé piliere v slovenskom dôchodkovom systéme sa od seba odlišujú vo viacerých smeroch. Najvýraznejším je fakt, že druhý a tretí pilier nie sú povinné. Ak teda nechcete, nemusíte do nich vstúpiť. V prípade, že by ste o ne mali záujem, môžete tak urobiť vo veku od 15 do 35 rokov.

Rada odborníka

Ak už do druhého piliera vstúpite, dôchodkové poistenie sa stane povinným. Spolu s prvým, prípadne aj tretím pilierom bude predstavovať dávku, ktorú budete dostávať počas dôchodkového veku.

Vstup do 2. piliera

Vstup do druhého piliera je veľmi jednoduchý. Môžete tak urobiť na základe zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú uzatvoríte s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (DSS).

V súčasnosti je k dispozícii až päť správcovských spoločností. Z nich si môžete vybrať tú, ktorá vám vyhovuje najviac. Vybranej spoločnosti zveríte svoje financie a necháte, aby sa vám o ne starala a aktívne ich investovala.

Mesačné príspevky do druhého piliera následne neposielate priamo dôchodkovej spoločnosti, ale Sociálnej poisťovni. Tá sa stará o to, aby financie rozdeľovala a posielala ich na účet vo vami vybranej DSS.

V praxi to znamená, že do druhého piliera nemusíte odvádzať žiadne peniaze navyše. Sociálnej poisťovni odvádzate stále 18 %, ktoré sú povinné. Jediným rozdielom je to, že namiesto toho, aby si ich poisťovňa všetky nechala, časť odvedie do DSS.

DSS vs. DDS

V rámci dôchodkového sporenia sa stretnete s dvoma skratkami, a to DSS a DDS. Jedna označuje dôchodkové správcovské spoločnosti a druhá dôchodkové doplnkové spoločnosti. Hoci to vyzerá tak, že ide o dve rovnaké spoločnosti, existuje medzi nimi niekoľko rozdielov.

DSS

Dôchodcovské správcovské spoločnosti (DSS) slúžia na starostlivosť a investovanie finančných prostriedkov ľudí, ktorí majú druhý pilier. Tieto spoločnosti vykonávajú svoju činnosť podľa prísnych pravidiel a pod dohľadom Národnej banky Slovenska. Netreba sa tak báť, že by ste o svoje peniaze mohli prísť.

Národná banka Slovenska pravidelne sleduje to, ako DSS investujú financie, a to, ako sa im darí. V prípade, že by došlo k podpriemernej výkonnosti dlhopisového fondu, DSS musí doplatiť vzniknutý rozdiel zo svojich peňazí.

Správcovské spoločnosti tvoria jeden dlhopisový garantovaný fond a jeden akciový negarantovaný fond. Následne môžu vytvárať aj špecifické fondy s rôznymi investičnými stratégiami. Investor si tak môže sám vybrať, ktorá z možností je pre neho zaujímavejšia a výhodnejšia.

Bezpečnosť úspor je docielená tým, že úspory sa nenachádzajú priamo v DSS, ale u depozitára, ktorým je banka. Manažéri DSS tak môžu dávať len pokyny, ako financie investovať. Nemôžu po nich kedykoľvek siahnuť. Aby bola dosiahnutá čo najlepšia ochrana, aj samotný depozitár podlieha kontrole od NBS.

Financie v dôchodkových fondoch nie sú majetkom DSS, ale aktívnych investorov, ktorí chcú zhodnotiť svoj majetok. Práve preto musí DSS viesť za seba aj za každý dôchodkový fond oddelené samostatné účtovníctvo. Podľa neho robí aj samostatné účtovné uzávierky, ktoré kontroluje nezávislý audítor.

Okrem aktívneho investovania finančných prostriedkov do fondov môžu DSS poskytovať aj ďalšie služby:

 • vedenie dôchodkového účtu,
 • spravovanie dôchodkových fondov,
 • zasielanie bezplatného výpisu z osobného dôchodkového účtu raz ročne,
 • aktualizovanie informácií na internetovej stránke na pravidelnej báze.

V súčasnosti na Slovensku pôsobí 5 dôchodkových správcovských spoločností:

 • Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • 365. life, d.s.s., a.s. (do 2. 7. 2021 DSS Poštovej banky d.s.s., a.s.)
 • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (v roku 2019 sa zlúčila s AEGON d.s.s., a.s.)
 • UNIQA d.s.s., a.s. (do 14. 1. 2021 AXA d.s.s., a.s.)
 • VÚB Generali d.s.s., a.s

Každá z dôchodkových správcovských spoločností poskytuje iné možnosti investovania. Ak chcete byť aktívnym investorom, jednotlivé alternatívy si musíte dobre porovnať a až následne si jednu z nich vybrať.

2. pilier pre dôchodcov

Zdroj: Unsplash.com

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

DSS Allianz má vo svojej ponuke dva dôchodkové fondy:

Dôchodkový fondVlastnosti fondu
Fond GARANT– zákonná garancia zachovania hodnoty dôchodkovej jednotky
– vysoká bezpečnosť
– široká diverzifikácia
– kreditné riziko prechádza dôkladnou analýzou
– uprednostňujú sa investície s vyšším ratingom
– stabilnejší vývoj hodnoty fondu
Fond PROGRES– vysoký podiel akciovej zložky
– vyššia volatilita
– časť akciovej zložky sa riadi aktívne

life, d.s.s., a.s. (do 2. 7. 2021 DSS Poštovej banky d.s.s., a.s.)

Dôchodková správcovská spoločnosť 365 poskytuje tri typy fondov:

Dôchodkový fondVlastnosti fondu
Dlhopisový fond– nízke riziko
– vhodný pre tých, ktorí nechcú príliš riskovať
– poplatok za správu fondu – 0,3 %
– poplatok za vedenie účtu – 1 %
Akciový fond– stredné riziko
– vhodný pre tých, ktorí chcú investovať do európskych aj amerických spoločností
– poplatok za správu fondu – 0,3 %
– poplatok za vedenie účtu – 1 %
Indexový fond– dynamický a najrizikovejší fond
– vhodný skôr pre mladších
– poplatok za správu fondu – 0,3 %
– poplatok za vedenie účtu – 1 %

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (v roku 2019 sa zlúčila s AEGON d.s.s., a.s.)

Druhý pilier od NN je pre mnohých jasnou voľbou najmä kvôli širokej ponuke fondov. Táto DSS ich poskytuje až päť:

Dôchodkový fondVlastnosti fondu
Harmónia – Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond– cieľom fondu je zhodnotenie financií v dlhodobom horizonte
– ideálny pre mladšie osoby
– vyššia miera rizika
Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond– cieľom fondu je zhodnotenie v strednodobom horizonte
– ideálny aj pre staršie osoby
– nízka miera rizika
Dynamika – Akciový negarantovaný dôchodkový fond– cieľom fondu je zhodnotenie financií v dlhodobom horizonte
– ideálny pre mladšie osoby
– vyššia miera rizika
Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond – cieľom fondu je zhodnotenie financií v dlhodobom horizonte
– ideálny pre mladšie osoby
– vysoká miera rizika
Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond– cieľom fondu je zhodnotenie financií v dlhodobom horizonte
– ideálny pre mladšie osoby
– vysoká miera rizika

UNIQA d.s.s., a.s. (do 14. 1. 2021 AXA d.s.s., a.s.)

UNIQA poskytuje svojim klientom tri dôchodkové fondy:

Dôchodkový fondVlastnosti fondu
Akciový negarantovaný A.D.F.– vhodný pre tých, ktorí sú ochotní podstúpiť vyššie riziko
– potenciál vysokého zhodnotenia
– aktívne investovanie do akcií
Indexový negarantovaný A.D.F.– vhodný pre tých, ktorí sú ochotní podstúpiť vyššie riziko
– potenciál vyššieho zhodnotenia
– výrazné kolísanie hodnoty
– aktívne investovanie do akcií
Dlhopisový garantovaný D.D.F.– vhodný pre tých, ktorí nechcú podstupovať príliš vysoké riziko
– stabilný vývoj investícií

VÚB Generali d.s.s., a.s

VÚB Generali má vo svojej ponuke štyri fondy:

Dôchodkový fondVlastnosti fondu
Klasik – Dlhopisový garantovaný fond– typicky nižšie výnosy
– nižšie riziko
– vhodný pre klientov, ktorí nechcú príliš riskovať a pre staršie osoby
Smart – Zelený inovatívny negarantovaný fond– typicky nižšie výnosy
– nižšie riziko (no o úroveň vyššie ako pri Klasik)
– vhodný pre klientov, ktorí nechcú príliš riskovať a pre staršie osoby
Profit – Akciový negarantovaný fond– vyššie výnosy
– stredne vysoké riziko
– vhodný pre klientov, ktorí chcú, aby im financie niečo zarobili, no nechcú riskovať príliš
Index – Indexový negarantovaný fond– vyššie výnosy
– stredne vysoké riziko
– vhodný pre klientov, ktorí chcú, aby im financie niečo zarobili, no nechcú riskovať príliš

DDS

Okrem DSS sa stretnete aj s označením DDS. Ide o doplnkové dôchodkové spoločnosti, ktoré sa starajú o tretí pilier. Na Slovensku fungujú štyri:

 • UNIQA d.d.s, a.s.
 • NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
 • Stabilita, d.d.s., a.s.
 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

Vo svojej ponuke majú takisto rôzne fondy a zaujímavé možnosti pre klientov.

starší muž

Zdroj: Unsplash.com

Ako si vybrať DSS a fond v nej?

DSS si vyberajte podľa výhod a fondov, ktoré vám poskytuje. Fondy si následne vyberajte podľa veku a vašich potrieb alebo investičných cieľov. Odborníci odporúčajú, aby mladšie osoby siahli po rizikovejších fondoch, ktoré môžu priniesť zaujímavé výsledky a v prípade nejakého výrazného poklesu sa z neho môže mladý človek do dôchodkového veku spamätať.

Staršie osoby by si mali vyberať skôr konzervatívnejšie fondy. Hoci neposkytujú také zaujímavé zárobky, no sú lepšie ako žiadne sporenie.

Tip

Pri výbere DSS a fondov vám pomôžu aj recenzie 2. piliera, ktoré nájdete na internete. Zistite, ako sú ľudia s vami vybranou spoločnosťou spokojní.

Ako založiť 2. pilier?

Založenie druhého piliera nie je vôbec náročné. Na začiatok je ale nutné, aby ste si dobre nastavili svoju investičnú stratégiu. Porovnajte si jednotlivé možnosti, ktoré poskytujú DSS a zistite, aká je pre vás tá najvýhodnejšia.

Druhým krokom je zvoliť si medzi garantovaným a negarantovaným fondom. Ako už z názvu vyplýva, garantovaný fond vám garantuje určitú istotu. Ide o bezpečné formy aktívneho investovania. Problém pri nich je ten, že výnos nie je taký vysoký. Nemusí byť preto veľmi príťažlivý.

Negarantované fondy nie sú také bezpečné. Spája sa s nimi určitá úroveň rizika. Ich výhodou ale je, že vaše financie sa vďaka nim vedia skvelo zhodnotiť. Negarantované fondy sa ešte delia na tri varianty:

 • indexové,
 • zmiešané,
 • akciové.

Podmienky na otvorenie 2. piliera

Druhý pilier si môže založiť každý, kto má vek od 15 do 35 rokov a v minulosti platil odvody do Sociálnej poisťovne. Môže to teda byť:

 • zamestnanec,
 • SZČO,
 • samoplatca,
 • študent pracujúci na dohodu.

Ako zistím, či mám 2. pilier?

Ak neviete, či ste si už v minulosti založili druhý pilier, stačí zavolať do Sociálnej poisťovne na bezplatné telefónne číslo 0800 123 123. Ak voláte zo zahraničia, využite čísla +421 906 171 931 alebo +421 232 471 931. Sociálna poisťovňa vám po overení poskytne aj informáciu, s ktorou DSS ste uzatvorili zmluvu.

Na overenie totožnosti vám bude stačiť meno, priezvisko, rodné číslo a informácia o zamestnaní.

Kalkulačka 2. piliera

Na to, aby ste zistili predpokladaný stav na vašom dôchodkovom účte, môžete využiť špeciálnu kalkulačku, ktorá pracuje s troma údajmi:

 • vek,
 • odchod do dôchodku,
 • hrubý mesačný príjem.

Na základe týchto údajov vám nástroj zistí, koľko peňazí by ste mali mať našetrených vďaka druhému pilieru.

Zrušenie 2. piliera

Druhý pilier je síce dobrovoľný, no po tom, ako doň vstúpite, sa stáva povinným. Nemôžete 2. pilier zrušiť dohodou, výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy. Druhý pilier zanikne len v troch prípadoch:

 • smrť sporiteľa,
 • prestup do inej DSS,
 • skončenie vyplácania dôchodku.

Výhody 2. piliera

Druhý pilier má viacero výhod, ku ktorým patria:

 • Neodvádzate nič navyše – do druhého piliera vám odchádza časť povinných odvodov, ktoré by ste platili aj bez neho.
 • Dedenie úspor – na rozdiel od úspor z prvého piliera, ktoré po smrti sporiteľa pripadnú štátu, úspory z druhého sa dedia.
 • Nízke poplatky – s druhým pilierom sú spojené veľmi nízke poplatky. V porovnaní s inými investičnými produktmi sú najnižšie.
 • Daňová efektívnosť – výnosy z druhého piliera nepodliehajú zdaneniu.
 • Viaceré možnosti – pri investovaní si môžete vybrať až z piatich DSS, ktoré poskytujú niekoľko fondov.
 • Aktívne investovanie – sporiteľ investuje pravidelne, každý mesiac.

Nevýhody 2. piliera

Druhý pilier má aj zopár nevýhod. K nim patria:

 • Nižšie zhodnotenie – v porovnaní s inými formami investovania má druhý pilier spravidla nižšie zhodnotenie.
 • Investovanie nemáte pod kontrolou – investovanie necháte úplne na DSS. Nemôžete sa sami rozhodovať, do čoho sa vaše financie investujú.
 • Neistota podmienok – druhý pilier sa stále legislatívne upravuje, čo je pre investorov veľkou nevýhodou, pretože nevedia, čo ich čaká v budúcnosti.
staršia žena v kuchyni

Zdroj: Unsplash.com

Existuje iná možnosť finančného zabezpečenia?

Druhý pilier je jednou z najčastejších možností, pre ktoré sa ľudia v prípade zabezpečenia vo vyššom veku rozhodujú. Ak však chcete svoj majetok zhodnotiť ešte lepšie, môžete si k druhému pilieru zvoliť ďalšie formy investovania, prípadne ho nimi úplne nahradiť.

Aké ďalšie formy investovania existujú? Prvou je investovanie na vlastnú päsť, keď si sami založíte obchodný účet u brokera. Cez neho môžete aktívne investovať do rôznych finančných inštrumentov, ako napríklad akcie, podielové fondy alebo CFD kontrakty.

Na takéto investovanie potrebujete ale dostatok času. Ak ho nemáte, môžete si zvoliť copytrading. V tomto prípade kopírujete overené stratégie úspešných investorov. Máte tak zaistený skvelý výnos.

Okrem toho existuje aj tretia možnosť, ktorou je nechať všetko na profesionálneho copytradera. Ten vám bude aktívne riadiť portfólio a pravidelne investovať tak, aby ste sa mohli tešiť z vysokého zisku.

Investujte správne

Investovanie je v súčasnosti ideálnym riešením na zhodnotenie majetku. Okrem druhého piliera, ktorý patrí k veľmi obľúbeným, môžete využiť aj samostatné investovanie prostredníctvom brokera. Môžete tiež staviť na copytrading, ktorý vám celý proces uľahčuje a zaisťuje skvelý výnos. Pracujte so svojimi financiami aktívne a zabezpečte sa do budúcnosti.

Zdieľaj:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ďaľšie články

Napíšte nám

Hľadáte investičné príležitosti?

Naši partneri sú Vám k dispozícií a pripravení odpovedať na akékoľvek otázky. Vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.