Dividendy: Čo to je a ako ich získať? [Návod]

podpisovanie zmluvy a získanie dividend

zdroj: Unsplash.com

Ak sa rozhodnete investovať do akcií, určite sa stretnete so slovom dividendy. Tento pojem, často označovaný aj ako podiel na zisku, je pre akcionára kľúčový z viacerých dôvodov. Čo vlastne dividendy sú, ako ich získať a aké typy poznáme?

Čo sú dividendy?

Dividenda je peňažný podiel z čistého zisku spoločnosti vyplácaný akcionárom. Jej výška sa odvíja od stanoveného percenta nominálnej hodnoty akcie. V jednoduchosti povedané, ide o časť zisku, ktorú spoločnosť rozdeľuje investorom vlastniacim jej akcie.

Dividendy sa vyplácajú formou peňazí, prípadne ďalších akcií alebo iného majetku na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. To, ako často k vyplácaniu dochádza, sa odvíja od samotnej spoločnosti. Niektoré dividendy sa vyplácajú raz za rok, iné raz za polrok či štvrťrok.

Výška dividendy

Výšku dividendy ovplyvňuje viacero faktorov, vrátane:

 • likvidity spoločnosti,
 • očakávaní na akciovom trhu,
 • hospodárskeho výsledku spoločnosti,
 • investičných plánov spoločnosti,
 • zadlženosti spoločnosti.

Okrem toho je dôležité brať do úvahy aj politiku vyplácania dividendy. K najčastejšie využívaným patria:

 • stabilná politika – dividendy sú rovnaké a vyplácajú sa v rovnakých intervaloch nehľadiac na premenlivosť ziskov,
 • cieľový výplatný pomer – výška dividendy sa určuje podľa očakávaného zisku,
 • konštantný výplatný pomer – dividenda sa vypláca každý rok, pričom jej výška sa mení v závislosti od zisku,
 • reziduálny model – dividendy sa vyplácajú na základe zisku, pričom ich výška sa znižuje o prostriedky určené na refinancovanie spoločnosti.

Typy dividend

Dividendy sa delia z viacerých hľadísk:

 • podľa formy vyplatenia – hotovostná, obligačná, majetková a akciová dividenda,
 • podľa intervalu vyplácania – ročná, polročná, štvrťročná a podobne,
 • podľa pravidelnosti vyplácania – pravidelná, mimoriadna, likvidačná,
 • podľa druhu akcie, na ktorú je dividenda vyplácaná – prioritná, kmeňová.

K základným typom dividend patria:

Peňažné (hotovostné) dividendy

Ide o klasické dividendy, ktoré sa vyplácajú zo ziskov spoločnosti vo forme hotovosti. Ako prví sa vyplácajú držitelia prioritných akcií. Po nich nasledujú držitelia kmeňových akcií. Výška peňažných dividend je spravidla daná vopred a len málokedy sa mení.

Akciové dividendy

Dividendy sa nemusia vyplácať len vo forme hotovosti. Niektorí aktívni investori môžu namiesto peňazí získať ďalšie akcie. Ich hodnota by však mala byť rovnaká ako hodnota vyplácanej dividendy.

Akciové dividendy využívajú najčastejšie spoločnosti, ktoré majú nedostatok hotovosti na vyplatenie hotovostnej dividendy.

Vedeli ste, že…

…najvyššie dividendy svojim akcionárom vypláca Microsoft? Konkrétne je to 1,52 %.

Majetkové dividendy

Dividendy sa v tomto prípade vyplácajú formou akéhokoľvek majetku okrem akcií a hotovosti. Hodnota majetku však musí byť rovnaká ako hodnota vyplácanej dividendy.

Majetkovými dividendami môžu byť striebro, investičné zlato, drahšia káva, nehnuteľnosti a množstvo ďalšieho.

Mimoriadne dividendy

Spoločnosti môžu svojim akcionárom vyplácať aj mimoriadne dividendy. Hoci sa to nestáva príliš často, no aktívny investor sa s tým môže stretnúť.

Situácia, kedy spoločnosť vypláca mimoriadne dividendy môže nastať vtedy, keď vyhrá veľký súdny spor, alebo dochádza k predaju jej majetku.

Špeciálne jednorazové dividendy majú rôzne formy, a to od hotovosti až po hmotný či nehnuteľný majetok.

Populárne dividendy

Na trhu existuje množstvo spoločností, ktoré majú zaujímavé dividendy. K nim patria napríklad Microsoft, Apple, Visa, JPMorgan Chase, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Bank of America, Walt Disney, AT&T, Nestlé, BNP Paribas a množstvo ďalších.

Ešte predtým, ako si jednu zo spoločností vyberiete, zistite, akým spôsobom a ako často vypláca dividendy. Niektoré z nich môžu mať nastavené vyplácanie na polročnej alebo štvrťročnej báze, iné môžu svojim investorom vyplácať podiel len raz ročne, prípadne menej často.

mince v pohári s rastlinou

zdroj: Unsplash.com

Ako sa dividendy vyplácajú?

Ako vyplatiť dividendy? S dividendami sa spájajú tri dôležité dátumy:

 • Dátum vyhlásenia – ide o deň, kedy spoločnosť vyhlási zámer vyplatiť dividendy. V tento deň by sa mal takisto ohlásiť aj dátum vyplatenia.
 • Dátum záznamu – ide o deň, na základe ktorého sa oddeľujú predchádzajúci a noví akcionári. Na vyplatenie dividendy majú nárok len tí, ktorí vlastnili akcie pred týmto dňom.
 • Dátum výplaty – ide o deň, kedy spoločnosť vypláca dividendu vo vopred určenej forme a výške.

Dividendy v daňovom priznaní: Daň z dividend na Slovensku

Čo všetko sa vzťahuje na dividendy v daňovom priznaní? Ak dividendy plynú fyzickej osobe, ktorá je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentom SR):

 • zo zdrojov na území SR – zdaňujú sa daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 %,
 • zo zdrojov v zahraničí – od daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (s výnimkou daňovníka nezmluvného štátu) – sú súčasťou osobitného základu dane pri podaní daňového priznania a sú zdaňované sadzbou dane vo výške 7 %,
 • zo zdrojov v zahraničí – od daňovníka nezmluvného štátu – sú súčasťou osobitného základu dane pri podaní daňového priznania a sú zdaňované sadzbou dane vo výške 35 %.

Zrážkovú daň z dividend si tak môžete uplatniť len v prípade zdrojov na území SR. Ak zdroje pochádzajú zo zahraničia, budete ich musieť priznať prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B.

Rada odborníka

Väčšina zahraničných dividend, ktoré nakúpite cez brokera, je už zdanená daňou v štáte, z ktorého pochádza zdroj, čiže spoločnosť poskytujúca akcie. Daň by ste preto na Slovensku už nemali platiť. Je však dobré, keď si túto informáciu skontrolujete, aby ste sa nedostali do zbytočných problémov.

Ako získať dividendy z akcií?

Na to, aby ste mohli získať dividendy, musíte aktívne investovať do akcií spoločností, ktoré ich vyplácajú. V rámci investovania sa môžete rozhodnúť, či budete s financiami narábať sami, alebo si celý proces zjednodušíte pomocou copytradingu.

Investovanie cez brokera

Keď sa rozhodnete pre samostatné investovanie, na začiatok si musíte nájsť brokera. Ide o spoločnosť, prostredníctvom ktorej budete investovať. Následne si u neho založte účet a presuňte si naň peniaze.

Keď tak spravíte, musíte si spraviť menší prieskum a zistiť, ktoré firmy vyplácajú dividendy a do ktorých sa oplatí investovať. Okrem toho nezabudnite sledovať ani aktuálne dianie vo svete a na finančnom trhu. Zistite tak, kedy je správny čas na investovanie a kedy na predávanie.

Copytrading

Ak by ste na sledovanie aktuálneho diania, výber vhodnej spoločnosti a prácu s financiami nemali čas, môžete si zvoliť copytrading. Táto metóda investovania vám umožňuje efektívne a jednoducho kopírovať úspešné a overené stratégie svetových traderov. Vďaka copytradingu znižujete riziko, ktoré je pri aktívnom investovaní bežné, a zaisťujete si skvelé výnosy.

Copytrading je ideálny pre každého, kto túži po ďalšom zdroji príjmu, no nemá čas na klasické investovanie. Okrem kopírovania overených stratégií môžete využiť aj služby profesionálneho copytradera, ktorý za vás bude aktívne investovať a spravovať vám portfólio.

je nádoba na sporenie peňazí lepšia než dividendy?

zdroj: Unsplash.com

Získajte dividendy z akcií aj vy

Dividendy sú veľkým lákadlom pre mnohých investorov. Spravidla zaručujú pravidelný a finančne zaujímavý pasívny príjem. Ak chcete dividendy aj vy, jednoducho zainvestujte do akcií. Okrem klasického investovania môžete vyskúšať aj copytrading, ktorý šetrí čas a peniaze. Okrem toho znižuje riziko a zaručuje vyšší výnos.

Zdieľaj:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ďaľšie články

Napíšte nám

Hľadáte investičné príležitosti?

Naši partneri sú Vám k dispozícií a pripravení odpovedať na akékoľvek otázky. Vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.